Kontakt

Rádio Východ + Rádio Východ b1, Moyzesova 45, 080 01 Prešov

Tel.: 091/7723 689, 051/7723 689, 051/7724 333, 051/7723 055

Fax: 091/7734 070, 051/7723 055

SMS: 7775

Dopravný servis: 0800 132 337 -bezplatne

Štúdio: 051/7724 151, 051/7724 545 -živé vysielanie

E-mail: info@radiovychod.sk, studio@radiovychod.sk, radiovychod@szm.sk

Internet: www.radiovychod.sk, www.radiovychod.szm.sk -funkčná

Tieto údaje sú len informačné, už nereálne!