Počúvanosť

Na základe posledných známych výsledkov prieskumu Market & Media & Lifestile, 2. etapa 2004, ktoré boli zverejnené 19. októbra 2004 je Rádio Východ opäť potvrdilo svoje postavenie lídra v kategórii regionálnych komerčných rozhlasových staníc na Slovensku a súčasne je najpočúvanejšou komerčnou rozhlasovou stanicou na východe Slovenska. Denne počúva Rádio Východ 147 900 poslucháčov!

Počúvanosť - komerčné rozhlasové stanice
Prešovský a Košický kraj spolu

Poradie Rádio všetci
[v tis.]
1. Rádio Východ 147,9
2. Rádio Expres 139,9
3. Rádio Okay 91,5
4. Fun Radio 80,8
5. Danubius Rádió 44,1
6. Rádio Twist 36,7
7. Rádio Kiks 36,5
8. Rádio Flash 36,5
9. Rádio Lumen 33,7
10. Sláger Rádió 14,4

Počúvanosť - komerčné rozhlasové stanice
Prešovský kraj

Poradie Rádio všetci
[v tis.]
1. Rádio Východ 89,1
2. Rádio Okey 52,1
3. Fun rádio 44,7
4. Rádio Expres 41,5
5. Rádio Flash 33,2
6. Rádio Kiks 20,1
7. Rádio Lumen 17,4
8. Rádio Twist 8,4
9. BBC 1,6
10. iné české stanice 0

Počúvanosť - komerčné rozhlasové stanice
Košický kraj

Poradie Rádio všetci
[v tis.]
1. Rádio Expres 98,4
2. Rádio Východ 58,8
3. Danubius Rádió 44,1
4. Rádio Okey 39,4
5. Fun rádio 36,1
6. Rádio Twist 28,3
7. Rádio Kiks 16,6
8. Rádio Lumen 16,3
9. Sláger Rádió 14,4
10. OKEY Top 4

Zdroj údajov : Mediálny výskum v rámci projektu Market Media Lifestyle, 2. etapa 2004, agentúra MEDIAN
Termín uverejnenia : 19. 10. 2004