Obchodná ponuka

Klasické reklamné produkty

·reklamný spot

· 30 sekundový oznam podfarbený hudobným motívom s použitím najmenej 2 hlasov

· vyrobíme ich podľa požiadavky klienta v produkčnom štúdiu

· spoty sú obvykle zamerané na predmet činnosti firmy, resp. konkrétny produkt firmy

·reklamný oznam

· nahrávaná reklama s jednoduchým hudobným motívom najčastejšie v rozsahu od 6 do 12 riadkov

· zaraďuje sa v osobitných reklamných blokoch

·reklamný rozhovor

· obvykle nahrávaný rozsiahlejší útvar, umožňuje podrobnejšiu prezentáciu firmy, resp. jej produktov

· v trvaní od 3 do 15 minút

  • zaraďované predovšetkým v čase od 10.00 hod. do 11. 00 hod.

· možnosť upriamiť pozornosť na ponuku a kvalitu nosných produktov firmy, resp. ponúkaných služieb

·venovanie relácie alebo rubriky

· možnosť spojenia mena firmy s vybranou reláciou alebo rubrikou Rádia Východ (efektívna forma reklamy s možnosťou zamerania na vybranú cieľovú skupinu)

·reklamné súťaže

· podpora predaja produktov alebo služieb klienta formou priameho kontaktu a motivácie poslucháčov

Podpora kultúrno-spoločenských podujatí

Klasické reklamné produkty je možné použiť aj na podporu kultúrno-spoločenských podujatí vo Východoslovenskom regióne. Na ceny kalkulované podľa platného cenníka priznáva Východ Medias.r.o. 40 – 60 %-nú zľavu.